Toonzaal open, boek hier uw afspraak!
Gesloten op 20 mei.

Toonzaal open, boek hier uw afspraak!
Gesloten op 20 mei.

BEN-normen voor deuren, poorten, vensters en zonwering

BEN is niet iemand, het is iets. BEN is de afkorting voor bijna-energieneutraal. Het is een manier van bouwen die zorgt dat alles gebeurt in het teken van verbruik, en dat op alle vlak. Wil je een BEN-woning of -appartement, dan zijn er heel wat parameters waarmee je rekening moet houden: van verwarming tot isolatie, oriëntatie en ventilatie. In dit artikel concentreren we ons op de rol die deuren, poorten, vensters en zonnewering spelen in dit verhaal.

Krial-poort volgens de BEN-normen
Poorten zijn constructiedelen die moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen

De zes voorwaarden van een BEN-gebouw

Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk aan E30, het S-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan S31, de constructiedelen moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen, het risico op oververhitting moet beperkt worden tot een waarde kleiner dan 6.500 Kh, er moet ventilatie voorzien zijn en het gebouw moet een beroep doen op een minimumaandeel hernieuwbare energie. Het is niet eenvoudig om het volledige verhaal te snappen, daarom focussen we ons in dit artikel op de producten van Krial die het streven naar een BEN-ontwerp mee kunnen helpen faciliteren.

Deuren, poorten en vensters zijn constructiedelen

Deuren, vensters, glas, daken, muren en poorten vallen onder één en dezelfde voorwaarde. Deze bouwelementen moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen. Maar waarvoor staat U? U staat synoniem voor de warmtedoorgangscoëfficient. De definitie van U, zoals ze te lezen staat op energiesparen.be, luidt als volgt: “Een U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K. De U-waarde van een constructiedeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. De U is het symbool voor de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat: dikte en lambda-waarde van elk materiaal. Hoe lager de U-waarde van een constructiedeel, hoe minder warmte er verloren gaat.”

De U-waarde geeft je inzicht in hoeveel warmte het bouwonderdeel doorlaat of naar buiten laat verdwijnen.

  • Vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m2K
  • Deuren en poorten: max. 2 W/m2K

De U-waarde van Krial-deuren ligt op 0,83 W/m2K, de gemiddelde sectionale poort heeft een U-waarde van 1,6 W/m2K. Dat betekent met andere woorden dat zowel de deuren als poorten voldoen aan de vereiste Umax-eisen.

Zonwering voorkomt oververhitting

Zonwering komt onder de categorie ‘S-peil’. Het is één van de verschillende maatregelen die je kan nemen om je S-peil of ‘schilpeil’ zo laag mogelijk te houden. S drukt de energie-efficiëntie uit van een gebouw. Hier zijn heel wat punten waar je aandacht moet voor hebben, zonwering is er één van. Het advies luidt als volgt: zorg voor gebouwgebonden beschaduwing. Eigenlijk komt het erop neer dat vrijwel elke vorm van zonwering bijdraagt tot het verminderen van de kans op oververhitting. De beschaduwing waarvan sprake, kan bekomen worden met zowel vaste (luifel, oversteek, ...) als mobiele zonwering, zoals rolluiken of screens.

Bronnen:

2014-03-1914_27_42_ab785b0ec5df349afe0f32799d1bdd7f
Meer weten over hoe je energieverlies kan vermijden met producten van Krial?

Lees onze brochures

Heel wat informatie over onze belangrijkste producten verzamelden we voor jou in folders en brochures. Zo kan je alle informatie nog eens rustig nalezen wanneer het jou past. Hier vind je onze folders en brochures.

Download:

CLOSE

Het formulier werd correct verzonden.

Brochure Sectionale poorten downloaden

CLOSE

Het formulier werd correct verzonden.

Brochure Zonwering downloaden

CLOSE

Het formulier werd correct verzonden.

Voordeuren downloaden

Stel ons al jouw vragen