Kom langs in onze toonzaal, boek hier uw afspraak
Zomerverlof van 25 juli tot 19 augustus, servicedienst beschikbaar via deze link.

Naar de startpagina

Privacy


Krial verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

Verwerkingsdoeleinden

Krial verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van werkzoekenden en andere geïnteresserden met als doel hen beter te kunnen contacteren (o.a. verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. met uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen.

 

Google Analytics en Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en Europa.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Facebook Pixel
De Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee je de effectiviteit van je advertenties kunt meten en inzicht kunt krijgen in de acties die mensen uitvoeren op je website. De voordelen hier van zijn dat Krial de juiste mensen kan bereiken en resultaten kan meten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Krial garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de noden van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologieservice die ons beter in staat stelt om de gebruikerservaring te snappen (bv hoeveel tijd er wordt doorgebracht op een bepaalde pagina, op welke links worden geklokt, waar de gebruikers van houden en waarvan niet, etc) en dit stelt ons in staat om onze service te onderhouden en te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om data te verzamelen over het gedrag en de apparaten van gebruiker (IP-adressen worden enkel in een geanonimiseerde vorm bijgehouden), schermgrootte, type apparaat, browser, geografische locatie, voorkeurstaal. En dit op een pseudonieme manier zodat er geen persoonlijke, identificeerbare data is. Noch zal Hotjar of wij deze informatie delen met een derde partij zodat profielen identificeerbaar worden. Voor meer details over de privacy policiy van Hotjar kan je hier terecht.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, bespreking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@krial.be

 

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.